You are currently viewing Przyczyny rozpadu związków – Nowe badania i wyzwania terapeutyczne

Przyczyny rozpadu związków – Nowe badania i wyzwania terapeutyczne

 

Zapraszam do lektury pierwszego artykułu z serii Terapia Par.

W poniższym tekście chciałbym przytoczyć trochę danych statystycznych, mówiących o skali problemu jak również o przyczynach rozpadu relacji z punktu widzenia współczesnej psychologii. Na co dzień zajmuję się terapią par w Pruszkowie. Poniższe dane pochodzą ze źródeł ogólnodostępnych, przytaczane informacje odnoszą się do badań statystycznych GUS i APA PsycInfo.

Dzięki danym udostępnionym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) z Polski na temat rozwodów, możemy lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na rozpad związków oraz jak terapeuci mogą reagować na te zmiany. Jednakże, ważne jest również uwzględnienie niedokładności statystycznej, ponieważ obecnie wiele związków nie jest formalnie małżeństwem.

Statystyki Rozpadu Związków – Najczęstsze przyczyny w 2022 roku

Dane GUS z 2022 roku dostarczają nam cennych informacji na temat sytuacji w rozwodów w Polsce, najczęstszych przyczyn rozpadu małżeństw. Według tych danych, na 1000 nowych małżeństw przypada aż 360,5 par postanawia się rozwieść. To liczby, które nie pozostają obojętne i wskazują na wyzwanie, jakie stawiają współczesne związki.

Przyczyny Rozpadu Związków – Rozwody

Trzy główne przyczyny rozwodów w Polsce , które zostały ujawnione w badaniach, to:

Niezgodności charakterów (46,3% przypadków): Rozbieżności w charakterach i wartościach partnerów mogą prowadzić do konfliktów i trudności w związku. Terapeuci często pracują nad umiejętnością komunikacji i radzenia sobie z różnicami w charakterach partnerów.

Niedochowanie wierności małżeńskiej (20,6%): Zdrada pozostaje jednym z głównych czynników prowadzących do rozwodów. Terapeuci pomagają parom w radzeniu sobie z niewiernością oraz odbudowywaniu zaufania i związku po zdradzie.

Nadużywanie alkoholu (14,1%): Problem nadużywania alkoholu jednego z małżonków, może znacząco wpłynąć na zdrowie związku. Terapeuci często pracują nad wsparciem osób uzależnionych od alkoholu i pomagają parom w radzeniu sobie z tym wyzwaniem. Chciałbym zaznaczyć tu również korelacje uzależnienia ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. Jako że ponad 80% badanych zaznaczając nadużywanie alkoholu jako powód rozstania ujawnia również zachowania agresywne a więc przemoc fizyczną jak i przemoc psychiczną. Niedokładność Statystyczna i Zmiany w Strukturze Związków

Warto również zauważyć, że obecnie wiele związków nie jest formalnie małżeństwem, dlatego liczba rozwodów nie opisuje rzeczywistych rozmiarów problemu . Coraz częściej pary wybierają inne formy wspólnego życia, takie jak konkubinaty czy związki partnerskie, które nie są uwzględniane w tradycyjnych statystykach rozwodów. To oznacza, że faktyczna liczba związków rozpadających się może być znacznie, według niektórych źródeł, ponad dwukrotnie wyższa ( badania odnosiły się do relacji partnerskich dłuższych niż 5 lat). Co za tym idzie co najmniej 66 %!

Przyczyny rozpadu a wyzwania terapeutyczne

Niezgodność charakterów

Przy rozpadzie związku to jedno z najczęstszych wyzwań, przed którymi stają pary, które decydują się na rozstanie. Jest to zjawisko, które może prowadzić do konfliktów, napięć i ostatecznie do decyzji o rozwodzie. Ale czym dokładnie jest ta „niezgodność charakterów” i jak wpływa na relacje partnerskie?

Niezgodności charakterów odnoszą się do różnic w osobowościach, zachowaniach, wartościach i interesach między partnerami. Każdy z nas jest unikalny, a związek często łączy osoby o różnych cechach i przekonaniach. To, co na początku może być źródłem przyciągania, z czasem może stać się przyczyną konfliktów. W naszym artykule, zgłębimy, jakie są główne źródła niezgodności charakterów, jak wpływają na związek i jak można radzić sobie z nimi w sposób konstruktywny. Dzięki temu będziesz lepiej przygotowany do zrozumienia tych trudności i budowania zdrowszych relacji, niezależnie od tego, czy jesteś w małżeństwie, czy dopiero rozważasz poważny związek.

Niezgodności charakterów odnoszą się do różnic w osobowościach, zachowaniach, wartościach i interesach partnerów w związku. Każdy z nas wchodzi do relacji z własnym zestawem przekonań, oczekiwań i sposobem bycia. Te różnice stanowią integralną część naszej tożsamości, ale mogą również stwarzać wyzwania w relacjach.

Przykłady niezgodności charakterów obejmują:

 1. Ekstrawertycy kontra Introwertycy: Osoby ekstrawertyczne mogą być pełne energii i potrzebować kontaktu z innymi ludźmi, podczas gdy introwertycy często potrzebują czasu na refleksję i odpoczynek w samotności.
 2. Różnice w Systemie Wartości: Partnerzy mogą mieć różne przekonania religijne, polityczne czy etyczne, co może prowadzić do konfliktów, zwłaszcza w ważnych kwestiach życiowych.
 3. Styl Zarządzania Konfliktami: Jedni ludzie preferują unikanie konfliktów, podczas gdy inni preferują bezpośrednią konfrontację. Różnice w podejściu do konfliktów mogą prowadzić do nieporozumień.
 4. Zainteresowania i Hobby: Osoby w związku często mają różne pasje i zainteresowania. Dla jednej osoby może to być sport, dla drugiej literatura. To może prowadzić do pytań, jak spędzać wspólny czas.

Jak Niezgodności Charakterów Wpływają na Związek

Niezgodności charakterów mogą wpłynąć na związek w różne sposoby. Oto kilka przykładów:

 1. Konflikty i Napięcia: Różnice w wartościach, stylu życia lub podejściu do spraw życiowych mogą prowadzić do konfliktów i napięć.
 2. Komunikacyjne Wyzwania: Partnerzy o różnych stylach komunikacji mogą trudniej się porozumieć, co prowadzi do nieporozumień.
 3. Oszustwa i Zdrady: Niezgodności charakterów mogą prowadzić do chwilowej nielojalności lub zdrady w związku.
 4. Zaniedbywanie Potrzeb: Gdy partnerzy nie rozumieją i nie spełniają potrzeb drugiej osoby z powodu różnic charakterów, może to prowadzić do negatywnych skutków.

Radzenie Sobie z Niezgodnością Charakterów

Warto pamiętać, że różnice charakterów niekoniecznie muszą prowadzić do rozpadu związku. Istnieją skuteczne sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami:

 1. Komunikacja: Otwarta i szczerze prowadzona komunikacja jest kluczem do radzenia sobie z niezgodnościami charakterów. Rozmawiajcie o swoich potrzebach, oczekiwaniach i obawach.
 2. Empatia: Starajcie się zrozumieć, dlaczego partner myśli i zachowuje się w określony sposób. Empatia może pomóc zredukować konflikty.
 3. Kompromis: Bądźcie gotowi do kompromisu. Znajdźcie rozwiązania, które uwzględniają potrzeby obu stron.
 4. Terapia Par: Jeśli konflikty są głęboko zakorzenione i trudne do rozwiązania, terapia par może pomóc w zrozumieniu i radzeniu sobie z niezgodnością charakterów Niezgodności charakterów są naturalnym elementem życia w związku. Kluczem jest zdolność do pracy nad nimi, szanowania siebie nawzajem i wspólnego dążenia do budowania zdrowej i trwałej relacji, tak aby dopasować wzajemne oczekiwania.

Niedochowanie wierności – zdrada

Niedochowanie wierności – zdrada  Niedochowanie wierności w związku to trudne i bolesne doświadczenie, które może wprowadzić zamęt i konflikty w relacji partnerskiej. W tym rozdziale zajmiemy się zagadnieniem, czym jest niedochowanie wierności, jakie są główne przyczyny tego zjawiska, jakie mogą być skutki, a także jak można próbować naprawić związek po wystąpieniu takiego problemu. Czym Jest Niedochowanie Wierności? Niedochowanie wierności, w skrócie zdrada, oznacza naruszenie obietnicy wierności lub zaufania w związku. Może przybierać różne formy, takie jak fizyczna niezgodność, romans emocjonalny, czy nawet ukrywanie tajemnic przed partnerem. Jest to sytuacja, w której jedna lub obie strony w związku zaangażowane są w działania, które naruszają założoną ekskluzywność emocjonalną lub fizyczną. Przyczyny Niedochowania Wierności Niedochowanie wierności nie ma jednej przyczyny, ale wynika z wielu różnych czynników. Oto kilka z nich:

Problemy w Istniejącym Związku: Niezaspokojone potrzeby, brak komunikacji, czy niespełnione oczekiwania mogą prowadzić do poszukiwania satysfakcji poza związkiem.

Brak Bliskości Emocjonalnej: Czasami osoba zdradzająca odczuwa brak bliskości emocjonalnej w obecnym związku i poszukuje jej gdzie indziej.

Kuszenie i Okazje: Sytuacje, w których osoba znajduje się w otoczeniu innych ludzi, którzy ją kuszą, mogą prowadzić do niedochowania wierności.

Problemy Indywidualne: Czasami jednostkowe problemy, takie jak brak samoakceptacji czy potrzeba potwierdzenia, mogą skłonić do niedochowania wierności.

Skutki Niedochowania wierności

Niedochowanie wierności może mieć poważne skutki zarówno dla osoby zdradzającej, jak i dla partnera, który zostaje zdradzony. Oto kilka potencjalnych skutków:

 1. Złamane Zaufanie: To jedna z najpoważniejszych konsekwencji zdrady. Partnerzy mogą mieć trudności ze wzajemnym zaufaniem. Zdrada może na stałe zerwać więź małżonków, być przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego. 
 2. Emocjonalny Ból: Zdrada może wywołać ogromny ból emocjonalny i poczucie odrzucenia. 
 3. Konflikty i Rozstanie: Związek może być narażony na poważne konflikty lub nawet rozpad po wystąpieniu zdrady. Połączenie emocjonalnego bólu z zaostrzającym się konfliktem kończy się rozwodem z orzekaniem o winie i bardzo bolesnym przebiegiem sprawy rozwodowej. 
 4. Problemy Zdrowotne: Stres i trauma związane z zdradą mogą wpłynąć na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Rozwiązania i Praca Nad Związkiem

Komunikacja: Otwarta rozmowa jest kluczowa. Partnerzy muszą wyrazić swoje uczucia i potrzeby oraz słuchać siebie nawzajem.

Terapia Par: Wizyta u terapeuty par może pomóc zrozumieć przyczyny zdrady i znaleźć rozwiązania. Doprowadzić do ponownego spotkania.

Zrozumienie Przeszłości: Czasem niedochowanie wierności wynika z problemów z przeszłości. Praca nad tymi problemami może pomóc uniknąć przyszłych zdrad.

Budowanie Nowej Wierności: Odbudowa wierności wymaga czasu i wysiłku. Partnerzy mogą razem pracować nad zrozumieniem i naprawą związku. Niedochowanie wierności jest trudnym tematem, ale zrozumienie jego przyczyn i konsekwencji oraz praca nad naprawą związku może pomóc partnerom znaleźć drogę do powrotu do zaufania i bliskości emocjonalnej.

Badani Psychologiczne przyczyn rozpadu związków

Badania nad przyczynami rozpadu związków są obszarem psychologii społecznej i relacji interpersonalnych. Przyczyny te mogą być zróżnicowane i obejmować wiele czynników, takich jak:

 1. Komunikacja: Zła komunikacja lub jej brak jest częstą przyczyną konfliktów i frustracji w związkach.
 2. Brak zaufania: Zaufanie jest podstawowym elementem trwałej relacji. Brak zaufania może prowadzić do problemów i konfliktów.
 3. Niezgodność wartości i celów: Gdy partnerzy mają różne wartości życiowe lub cele, może to prowadzić do rozbieżności i trudności w utrzymaniu związku.
 4. Brak intymności: Brak fizycznej i emocjonalnej bliskości może prowadzić do ochłodzenia w relacji.
 5. Problemy finansowe: Kwestie finansowe mogą stwarzać napięcia w związku, zwłaszcza gdy partnerzy mają różne podejścia do zarządzania finansami.
 6. Niewierność: Zdrada jest poważnym naruszeniem zaufania i może prowadzić do rozpadu związku.
 7. Stres i presja życiowa: Trudności życiowe, takie jak problemy zdrowotne, zawodowe lub rodzinne, mogą wpływać na związek i prowadzić do konfliktów.
 8. Brak rozwoju osobistego: Gdy partnerzy przestają się rozwijać jako jednostki, związek może stać się monotonny i tracić atrakcyjność.
 9. Problemy związane z dziećmi: Wychowywanie dzieci może być wyzwaniem, które wpływa na związek, zwłaszcza gdy partnerzy mają różne podejścia w kwestii wychowania.
 10. Przeszłe traumy i nieuleczalne rany emocjonalne: Traumatyczne doświadczenia z przeszłości lub nieleczone rany emocjonalne mogą wpływać na zachowanie i relacje partnerów.

Nadużywanie Alkoholu

Alkohol może być trudnym i często destrukcyjnym czynnikiem w związkach partnerskich. W tym rozdziale omówimy, jak nadużywanie alkoholu może wpływać na relacje między partnerami, przyczyny tego zjawiska oraz jego wpływ na decyzje o rozwodzie. Osoba uzależniona działa destrukcynie, nie tylko na siebie, ale również na cały system rodziny. Rozwód niejednokrotnie jest ostatnią szansą na ochronę najbardziej wrażliwej i bezbronnej części systemu czyli dzieci.  Cześć ta odnosi się do alkoholu, proszę jednak pamiętać, że poniższe omówienie można przyporządkować do każdego nałogu.

Wpływ Nadużywania Alkoholu na Związek

Nadużywanie alkoholu wpływa na związek na wiele sposobów:

 1. Komunikacyjne Trudności: Osoby nadużywające alkoholu mogą mieć trudności z komunikacją, co utrudnia rozmowy i wyjaśnienie swoich uczuć partnerowi.
 2. Naruszenie Zaufania: Nadużywanie alkoholu może prowadzić do kłamstw, ukrywania nawyków alkoholowych i naruszenia zaufania w związku.
 3. Zwiększone Konflikty: Alkohol często potęguje konflikty i agresję, konflikty z prawem,  co prowadzi do częstszych sporów w związku.
 4. Zaniedbywanie Obowiązków Rodzinnych: Osoba nadużywająca alkoholu może zaniedbywać swoje obowiązki w małżeństwie, przestaje być partnerem na,  którego można liczyć,   co tworzy dodatkowe napięcia.
 5. Narastanie niechęci do małżonka: osoba uzależniona tracąc kontrolę nad piciem, jest rozhamowany zarówno w mowie jak i zachowaniach.  Przekracza granice przyjętej normalnie obyczajowości. Nie pamięta niektórych swoich zachowań i słów jednak partner nie doznaje palimsest alkoholowych, pamięta każdą sytuację, często wstydząc się za partnera, budzą się w „nieczystym” łóżku, czy też sprzątają z samego rana ślady „dobrej zabawy” partnera. Niektórych rzeczy nie da się odzobaczyć.

Przyczyny Nadużywania Alkoholu w Związku

Nadużywanie alkoholu w związku może mieć różne przyczyny:

 1. Stres i Presja: Osoby nadużywające alkoholu często sięgają po alkohol w odpowiedzi na stres, problemy finansowe czy presję życia codziennego.
 2. Problemy Związane z Przeszłością: Często nadużywanie alkoholu jest związane z traumami czy problemami z przeszłości, które nie zostały rozwiązane.
 3. Presja Społeczna: Kultura picia alkoholu może sprawić, że osoba czuje się zobowiązana do picia, nawet jeśli nie chce.
 4. Depresja i Samotność: Alkohol czasem jest wybierany jako sposób radzenia sobie z depresją lub uczuciem samotności.

Rozwód w Związku z Nadużywaniem Alkoholu

Nadużywanie alkoholu często prowadzi do kryzysów w związku, a w niektórych przypadkach, do decyzji o rozwodzie. Przyczyny rozwodu w związku z alkoholem to często:

 1. Bezpieczeństwo i Dobro Dzieci: Jeśli istnieją dzieci w związku, ich dobro i bezpieczeństwo są priorytetem, co może prowadzić do rozważenia rozwodu.
 2. Naruszenie Zaufania: Wielokrotne naruszenia zaufania związane z alkoholem mogą być trudne do przezwyciężenia.
 3. Brak Zmiany Zachowań: Osoba nadużywająca alkoholu musi być gotowa do zmiany swojego zachowania. Jeśli tego nie robi, związek może ulec dezintegracji.

Pomoc i Praca nad Problemem

Jeśli alkohol wpływa negatywnie na związek, ważne jest rozważenie pomocy i leczenia. Terapia uzależnień i wsparcie psychologiczne mogą pomóc osobie nadużywającej alkoholu oraz jej partnerowi znaleźć drogę do zdrowia i naprawy związku. Kluczem jest otwarta komunikacja, współpraca i gotowość do zmiany.

Nadużywanie alkoholu to trudny problem, ale zrozumienie go i podjęcie kroków w kierunku zdrowia może pomóc związkowi przetrwać i odbudować się. Zachęcam do przeczytania artykułu o nowej metodzie terapii uzależnień SMART recovery i zapisu na terapię grupową. – Link 

Badani Psychologiczne przyczyn rozpadu związków

Badania nad przyczynami rozpadu związków są obszarem psychologii społecznej i relacji interpersonalnych. Przyczyny te mogą być zróżnicowane i obejmować wiele czynników, takich jak:

 1. Komunikacja: Zła komunikacja lub jej brak jest częstą przyczyną konfliktów i frustracji w związkach.
 2. Brak zaufania: Zaufanie jest podstawowym elementem trwałej relacji. Brak zaufania może prowadzić do problemów i konfliktów.
 3. Niezgodność wartości i celów: Gdy partnerzy mają różne wartości życiowe lub cele, może to prowadzić do rozbieżności i trudności w utrzymaniu związku.
 4. Brak intymności: Brak fizycznej i emocjonalnej bliskości może prowadzić do ochłodzenia w relacji.
 5. Problemy finansowe: Kwestie finansowe mogą stwarzać napięcia w związku, zwłaszcza gdy partnerzy mają różne podejścia do zarządzania finansami.
 6. Niewierność: Zdrada jest poważnym naruszeniem zaufania i może prowadzić do rozpadu związku.
 7. Stres i presja życiowa: Trudności życiowe, takie jak problemy zdrowotne, zawodowe lub rodzinne, mogą wpływać na związek i prowadzić do konfliktów.
 8. Brak rozwoju osobistego: Gdy partnerzy przestają się rozwijać jako jednostki, związek może stać się monotonny i tracić atrakcyjność.
 9. Problemy związane z dziećmi: Wychowywanie dzieci może być wyzwaniem, które wpływa na związek, zwłaszcza gdy partnerzy mają różne podejścia w kwestii wychowania.
 10. Przeszłe traumy i nieuleczalne rany emocjonalne: Traumatyczne doświadczenia z przeszłości lub nieleczone rany emocjonalne mogą wpływać na zachowanie i relacje partnerów.

Równość czy Symbioza

Chciałbym podzielić się pewnymi przemyśleniami na temat nadmiernego i źle rozumianego dążenia do równości w związku. Nadmierne dążenie do równości w związku, choć pochodzące z pozytywnych intencji, może wprowadzać pewne wyzwania i napięcia, które przyczyniają się do konfliktów i rozpadu związku. Oto kilka aspektów, które można skorelować z nadmiernym dążeniem do równości w związku:

 1. Brak elastyczności i kompromisu: Nadmierne dążenie do równości może prowadzić do sytuacji, w których partnerzy są zbyt uparci w dążeniu do własnych potrzeb i pragnień, niezależnie od potrzeb drugiej osoby. Brak elastyczności i zdolności do kompromisu może prowadzić do konfliktów.
 2. Brak przestrzeni na indywidualność: W dążeniu do równości partnerzy mogą zapominać o swojej indywidualności i potrzebie rozwijania się jako jednostki. To może prowadzić do poczucia stagnacji i utraty własnej tożsamości.
 3. Zwiększona presja na doskonałość: Nadmierne dążenie do równości może wprowadzać wyższe oczekiwania i presję na partnerów, aby byli doskonali w każdym aspekcie związku. To może prowadzić do poczucia niezadowolenia i napięć.
 4. Redukcja romantyzmu i intymności: Dążenie do równości może skupić uwagę na aspektach praktycznych związku kosztem romantyzmu i intymności. Redukcja spontaniczności i namiętności może wpłynąć na ogólną jakość związku.
 5. Brak roli i odpowiedzialności: W związku, w którym dąży się do absolutnej równości, partnerzy mogą tracić poczucie swojej roli i odpowiedzialności. To może prowadzić do zamieszania i dezorientacji.
 6. Zapomnienie o różnicach płciowych: Równość w związku nie powinna oznaczać zapomnienia o różnicach między płciami. Różnice te mogą istnieć w zakresie potrzeb, stylów komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Ignorowanie tych różnic może prowadzić do napięć.

Należy podkreślić, że dążenie do równości w związku jest ważne i wartościowe, zwłaszcza w kontekście szacunku, komunikacji i uznawania potrzeb obu partnerów. Jednak równowaga między równością a elastycznością, kompromisem oraz uwzględnianiem indywidualności partnerów może być kluczowa dla trwałego i harmonijnego związku. Ważne jest, aby partnerzy byli świadomi swoich własnych oczekiwań i potrzeb oraz by pracowali nad budowaniem zrozumienia i wspierania się nawzajem. Zapraszam na terapię par w Pruszkowie

Zapraszam na kolejne artykuły z cyklu Terapii Par – Link

Konrad Chodkowski

Dodaj komentarz