Psycholog w Pruszkowie
Psychologia i Psychoterapia

Artykuły

Twórczość naszych specjalistów

Aktualności

Terapia Indywidualna – Style przywiązywania się a trudności życia codziennego

Style przywiązywania się a trudności życia codziennego Jako psychoterapeuta przyjmujący w Pruszkowie, zarówno podczas terapii indywidualnej jak i terapii par obserwuje wpływ stylów przywiązania na...

Przyczyny rozpadu związków – Nowe badania i wyzwania terapeutyczne

  Zapraszam do lektury pierwszego artykułu z serii Terapia Par. W poniższym tekście chciałbym przytoczyć trochę danych statystycznych, mówiących o skali problemu jak również o przyczynach rozpadu...

Terapia indywidualna vs. terapia grupowa – wady i zalety

Kiedy przychodzi czas na poszukiwanie terapii, wiele osób staje przed dylematem: czy wybrać terapię indywidualną, czy dołączyć do terapii grupowej? Oba podejścia mają swoje unikalne cechy i korzyści...

Dzieci niebieskiego ekranu – o kompulsywnym używaniu smartfonów i pomocy psychologicznej dla dzieci.

W dzisiejszym cyfrowym świecie, dzieci stają się coraz bardziej uzależnione od internetu, tabletów i innych urządzeń elektronicznych, dlatego tak ważne jest aby rodzice w porę szukali pomocy...

Uzależnieni od Niezależności​ – uwięzieni w samotności

Uzależnienie od niezależności, choć brzmi paradoksalnie, może odnosić się do sytuacji, w której osoba staje się obsesyjnie zależna od swojej niezależności i niezależności innych. Może to prowadzić do...

Smart Recovery: Nowa Era w Terapii Uzależnień

W dzisiejszym społeczeństwie problem uzależnień stał się jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych.. Uzależnienie od substancji, takich jak alkohol, narkotyki czy nawet uzależnienie behawioralne...

Socjalizacja jako proces traumatyzowania dziecka

Socjalizacja jest nieodzownym elementem rozwoju społecznego każdego człowieka. To proces, w ramach którego jednostka uczy się norm społecznych, wartości, zachowań i umiejętności niezbędnych do...

Różnice między zawodami: psychologa, psychiatry i psychoterapeuty

W dziedzinie zdrowia psychicznego istnieje wiele różnych zawodów, które oferują wsparcie i leczenie pacjentom z różnymi problemami emocjonalnymi i psychologicznymi. Trzy z tych zawodów często są...

Lista wszystkich artykułów

Terapia Indywidualna – Style przywiązywania się a trudności życia codziennego

Style przywiązywania się a trudności życia codziennego Jako psychoterapeuta przyjmujący w...

Przyczyny rozpadu związków – Nowe badania i wyzwania terapeutyczne

  Zapraszam do lektury pierwszego artykułu z serii Terapia Par. W poniższym tekście chciałbym...

Terapia indywidualna vs. terapia grupowa – wady i zalety

Kiedy przychodzi czas na poszukiwanie terapii, wiele osób staje przed dylematem: czy wybrać terapię...

Dzieci niebieskiego ekranu – o kompulsywnym używaniu smartfonów i pomocy psychologicznej dla dzieci.

W dzisiejszym cyfrowym świecie, dzieci stają się coraz bardziej uzależnione od internetu, tabletów i...

Uzależnieni od Niezależności​ – uwięzieni w samotności

Uzależnienie od niezależności, choć brzmi paradoksalnie, może odnosić się do sytuacji, w której...

Smart Recovery: Nowa Era w Terapii Uzależnień

W dzisiejszym społeczeństwie problem uzależnień stał się jednym z najpoważniejszych wyzwań...

Socjalizacja jako proces traumatyzowania dziecka

Socjalizacja jest nieodzownym elementem rozwoju społecznego każdego człowieka. To proces, w ramach...

Różnice między zawodami: psychologa, psychiatry i psychoterapeuty

W dziedzinie zdrowia psychicznego istnieje wiele różnych zawodów, które oferują wsparcie i leczenie...

Socjalizacja jako proces traumatyzowania dziecka

Socjalizacja jest nieodzownym elementem rozwoju społecznego każdego człowieka. To proces, w ramach którego jednostka uczy się norm społecznych, wartości, zachowań i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie. Jednakże, pomimo pozytywnego celu, socjalizacja może mieć również negatywne skutki, szczególnie w kontekście traumatyzowania dziecka. Socjalizacja to nic innego jak wzbudzanie w dziecku wstydu w celu narzucenia mu norm społecznych, obowiązków wynikających z ról społecznych i postaw, które zdaniem ich rodziców są właściwe.

Traumatyzacja jest doświadczeniem, które wywołuje trwałe i szkodliwe skutki dla psychiki jednostki. Może wynikać z różnych czynników, takich jak przemoc, zaniedbanie, utrata bliskiej osoby czy trudności emocjonalne, podkreślić należy również, że wydarzeniem traumatycznym dla dziecka jest również odstawienie od piersi, trening czystości, niezadowolenie rodzica i jego brak akceptacji dla ekspresji dziecka i jego emocjonalności. Omówmy najpierw traumatyzację poprzez zachowania toksyczne rodziców,

Pierwszym czynnikiem, który może przyczyniać się do traumatyzowania dziecka w procesie socjalizacji, jest niewłaściwe traktowanie ze strony rodziców lub opiekunów. Na przykład, nieodpowiedzialne używanie przemocy wobec dziecka, emocjonalne zaniedbywanie go, nadmierne krytykowanie lub zastraszanie mogą powodować poważne obrażenia psychiczne u dziecka. Taka trauma może mieć długotrwałe skutki, takie jak zaburzenia lękowe, depresja czy trudności w budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych.

Kolejnym aspektem traumatyzującym może być presja rówieśnicza, związana z koniecznością dostosowania się do grupy i spełnienia jej oczekiwań. Dzieci, które nie pasują do stereotypowych wzorców zachowań czy zainteresowań, często spotykają się z wykluczeniem, szykanami lub odrzuceniem przez rówieśników. Na przykład, gdy chłopiec wykazuje zainteresowanie tańcem baletowym, może spotkać się z drwinami i nękaniami ze strony innych dzieci. Taka trauma społeczna może prowadzić do izolacji społecznej, obniżonej samooceny oraz problemów emocjonalnych u dziecka.

Dodatkowo, nieodpowiednia edukacja seksualna w ramach socjalizacji może również traumatyzować dzieci. Brak jasnych informacji na temat rozwoju seksualnego, granic w relacjach między ludźmi czy ochrony przed wykorzystaniem seksualnym może prowadzić do lęku, wstydu i trudności w nawiązywaniu intymnych relacji w przyszłości. Przykładowo, gdy dziecko nie otrzymuje odpowiednich informacji na temat swojego ciała i zdrowych relacji seksualnych, może czuć się zagubione, a to może prowadzić do powstania trwałych traum i problemów związanych z seksualnością w dorosłym życiu.

Ważne jest również zauważenie, że socjalizacja może prowadzić do wewnętrznego konfliktu u dziecka, szczególnie jeśli wartości i normy społeczne są sprzeczne z tym, co dziecko odczuwa lub wierzy. Na przykład, gdy pewne społeczne oczekiwania narzucają stereotypy płciowe, a dziecko nie identyfikuje się z nimi, może to prowadzić do poczucia alienacji, nieakceptacji i traumy emocjonalnej. Dzieci, które identyfikują się jako osoby LGBTQ+, często doświadczają traumy związanej z odrzuceniem, dyskryminacją lub przemocą ze strony społeczeństwa, co ma negatywne konsekwencje dla ich zdrowia psychicznego.

Ostatnim aspektem traumatyzowania dziecka, które chciałbym omówić to traumatyzowanie poprzez niezadowolenie i zawstydzanie . Nie ma to nic wspólnego z przemocą, uzależnieniami itp.. Wielokrotnie w gabinecie spotykam się z osobami które doświadczają nienawiści i wrogości wobec siebie. Ich destrukcyjny sposób funkcjonowania w relacji z sobą ma początek w niezadowoleniu i nieakceptacji pewnych cech które posiadają a które uległy fragmentacji i wyparciu, aby zapobiec „dziecięcej śmierci” czy odrzuceniu i separacji od obiektu od którego dziecko jest całkowicie zależne (matka). Niezadowolenie mamy jest niebezpieczne i grozi śmiercią, tak przynajmniej postrzega tą zależną relację dziecko. Dlatego doświadczając niezadowolenia, dezaprobaty,  odczuwa wstyd i poczucie bycia niewystarczającym, uruchamia adaptacyjny mechanizm fragmentacji i odrzuca część siebie (wzbudza w sobie nienawiść do pewnej części siebie). 

Aby zapobiec traumatyzacji w procesie socjalizacji, konieczne jest działanie na wielu poziomach. Rodzice i opiekunowie powinni przykładać wagę do odpowiedniego traktowania dziecka, respektowania jego indywidualności i tworzenia bezpiecznej atmosfery. Szkoły powinny promować akceptację, tolerancję i równość wśród uczniów oraz zapewnić wsparcie psychologiczne dla tych, którzy tego potrzebują. Społeczeństwo jako całość powinno dążyć do eliminacji przemocy, dyskryminacji i niesprawiedliwości poprzez edukację i promowanie równości.

Wnioskiem jest to, że socjalizacja, mimo swojego pozytywnego celu, może prowadzić do traumatyzowania dziecka, szczególnie w kontekście niewłaściwego traktowania, presji rówieśniczej, nieodpowiedniej edukacji seksualnej, konfliktu wartości czy internalizacji toksycznych wzorców. Dlatego ważne jest, aby społeczeństwo i instytucje odpowiedzialne za socjalizację dzieci podejmowały działania mające na celu zapewnienie zdrowego i bezpiecznego rozwoju psychospołecznego każdego dziecka.

Mam nadzieję, że ten artykuł będzie inspiracją dla rodziców, pamiętajcie że nikt nie jest doskonały ale do tej doskonałości powinniśmy dążyć poprzez racjonalny rozwój swoich umiejętności.

Jeśli przeczytałeś/aś ten artykuł , a w głowie ciągle krąży Ci sformułowanie „nienawidzenie siebie” , jesteś jedną z Tych osób dla których stworzyłem warsztat SelfLove. Zapraszam do uczestnictwa!

Konrad Chodkowski

Smart Recovery: Nowa Era w Terapii Uzależnień

W dzisiejszym społeczeństwie problem uzależnień stał się jednym z najpoważniejszych wyzwań zdrowotnych. Uzależnienie od substancji, takich jak alkohol, narkotyki czy nawet uzależnienie behawioralne, prowadzi do tragicznych konsekwencji dla jednostki i jej najbliższych. Na szczęście, wraz z postępem technologicznym i naukowym, powstają nowe metody leczenia i wsparcia dla osób zmagających się z uzależnieniami. Jedną z takich innowacyjnych metod jest Smart Recovery.

Smart Recovery to program terapeutyczny oparty na naukowych dowodach, który oferuje kompleksowe wsparcie osobom walczącym z różnymi formami uzależnień. Na przykład, jeśli ktoś zmaga się z alkoholizmem, Smart Recovery zapewnia narzędzia i strategie, które pomagają jednostce radzić sobie z pokusami, rozwijać zdrowe mechanizmy radzenia sobie ze stresem oraz odbudować życie po uzależnieniu.

Podobnie, jeśli ktoś jest uzależniony od narkotyków, Smart Recovery oferuje konkretną pomoc. Przykładowo, program wspiera osobę w identyfikowaniu i unikaniu sytuacji, które mogą prowadzić do nawrotu uzależnienia, rozwijaniu zdrowych umiejętności komunikacyjnych oraz planowaniu i osiąganiu realistycznych celów życiowych.

Smart Recovery może również być skutecznym narzędziem dla osób uzależnionych od internetu, gier komputerowych czy zakupów. Na przykład, program wspiera jednostkę w budowaniu zdrowych nawyków, ograniczaniu czasu spędzanego online, rozwijaniu umiejętności zarządzania czasem oraz budowaniu zdrowych relacji społecznych.

Dużą zaletą Smart Recovery jest również jego dostępność. Niezależnie od miejsca zamieszkania czy ograniczeń czasowych, osoba zmagająca się z uzależnieniem może skorzystać z programu. Dostępność online umożliwia uczestnictwo w terapii z dowolnego miejsca na świecie, a grupy wsparcia Smart Recovery dają szansę na interakcję z innymi osobami w podobnej sytuacji i wymianę doświadczeń.

Ważnym elementem Smart Recovery jest rozwijanie umiejętności samodzielności i odpowiedzialności za własny proces zdrowienia. Na przykład, uczestnicy programu uczą się podejmowania świadomych decyzji, radzenia sobie z pokusami i stresującymi sytuacjami oraz budowania wsparcia społecznego. Program pomaga jednostce odzyskać kontrolę nad swoim życiem i stawia na rozwijanie zdolności do podejmowania pozytywnych zmian.

Choć Smart Recovery to stosunkowo nowa metoda terapeutyczna, zdobywa coraz większą popularność i uznanie w środowisku terapeutycznym. Wielu ludzi zmagających się z uzależnieniem docenia podejście oparte na naukowych dowodach i elastyczność programu. Smart Recovery daje nadzieję na zdrowienie i nową jakość życia dla wszystkich, którzy podjęli decyzję o pokonaniu uzależnienia i odbudowaniu swojego życia.

Podsumowując, Smart Recovery to innowacyjny program terapeutyczny, który oferuje wsparcie i narzędzia dla osób zmagających się z różnymi formami uzależnień. Dzięki swojej elastyczności, dostępności i oparciu na kognitywno-behawioralnym podejściu, Smart Recovery zapewnia realną szansę na trwałą abstynencję i poprawę jakości życia. To kolejny krok w kierunku bardziej skutecznej terapii uzależnień i walki z tym trudnym problemem społecznym.

https://www.smartrecovery.org/

Konrad Chodkowski

Uzależnieni od Niezależności

Uzależnienie od niezależności, choć brzmi paradoksalnie, może odnosić się do sytuacji, w której osoba staje się obsesyjnie zależna od swojej niezależności i niezależności innych. Może to prowadzić do nadmiernej kontrolującej postawy, trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, czy też niezdolności do współpracy z innymi.

Osoba uzależniona od niezależności może odczuwać silną potrzebę utrzymania pełnej kontroli nad swoim życiem i decyzjami, często obawiając się zależności od innych ludzi. Mogą unikać prośby o pomoc, niezależnie od tego, czy jest to związane z emocjonalnym wsparciem, radą czy praktyczną pomocą. Mogą również odczuwać trudności z delegowaniem zadań lub zaufaniem innym, aby pomogli im w różnych dziedzinach życia.

Uzależnienie od niezależności może wynikać z różnych czynników, takich jak doświadczenia z przeszłości, lęki związane z zaufaniem innym ludziom, potrzeba kontrolowania sytuacji lub brak pewności siebie. Często osoby uzależnione od niezależności starają się utrzymać pozory perfekcji i samowystarczalności, niechętnie ujawniając swoje słabości czy potrzeby.

Warto zauważyć, że pewna niezależność i samodzielność są pozytywnymi cechami, które pozwalają nam rozwijać się, podejmować decyzje i osiągać cele. Jednakże, gdy niezależność staje się obsesją i utrudnia nam korzystanie z wsparcia i relacji z innymi, może to prowadzić do izolacji emocjonalnej i samotności.

Jeśli zauważasz u siebie lub u kogoś, kogo znasz, objawy uzależnienia od niezależności, warto rozważyć skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty. Terapeuta może pomóc zidentyfikować korzenie tego uzależnienia, rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie z lękiem związanym z zaufaniem innym oraz nauczyć budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Uzależnienie od niezależności nie jest jedynym głównym winowajcą samotności w dzisiejszych czasach, ale może być jednym z czynników przyczyniających się do tego problemu społecznego. Samotność może mieć różne przyczyny, takie jak zmiany demograficzne, technologia, migracja, zmiana stylu życia czy brak wsparcia społecznego.

Uzależnienie od niezależności może prowadzić do izolacji emocjonalnej i trudności w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi. Kiedy ktoś jest nadmiernie zależny od swojej niezależności, może unikać angażowania się w relacje, poleganie na innych ludziach czy wyrażanie swoich potrzeb. Może to prowadzić do poczucia samotności i odosobnienia.

W dzisiejszych czasach wiele czynników społecznych i technologicznych może również przyczyniać się do wzrostu samotności. Przykładowo, rozwój nowych technologii komunikacyjnych i mediów społecznościowych może prowadzić do paradoksu związanej z samotnością, gdzie mimo pozornego połączenia z innymi ludźmi online, odczuwa się brak autentycznych, bliskich relacji. Niektóre osoby mogą spędzać znacznie więcej czasu przed ekranem niż na spotkaniach towarzyskich, co może prowadzić do izolacji społecznej.

Ponadto, współczesny styl życia, praca i tempo społeczne mogą skutkować ograniczonym czasem na budowanie i utrzymywanie relacji społecznych. Wielu ludzi ma napięty grafik, zobowiązania rodzinne i zawodowe, co utrudnia im znalezienie czasu na interakcje społeczne.

Ważne jest, aby podkreślić, że samotność to złożony problem, który wymaga wieloaspektowego podejścia do rozwiązania. Niezależność może być ważną wartością, ale równie istotne jest umiejętne budowanie i pielęgnowanie relacji społecznych. Wspieranie inicjatyw społecznych, angażowanie się w społeczności lokalne, udział w organizacjach czy grupach zainteresowań mogą pomóc w przeciwdziałaniu samotności i tworzeniu więzi międzyludzkich.

W razie potrzeby, warto również skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej lub terapeutycznej, która może pomóc w radzeniu sobie z uczuciem samotności oraz rozwijaniu zdrowych nawyków społecznych.

Konrad Chodkowski

pomoc psychologiczna dla dzieci

Dzieci niebieskiego ekranu

W dzisiejszym cyfrowym świecie, dzieci stają się coraz bardziej uzależnione od internetu, tabletów i innych urządzeń elektronicznych. Ten nowy rodzaj uzależnienia, znany jako uzależnienie od technologii, wywiera negatywny wpływ na ich rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny. Właśnie z myślą o tym, Centrum Psychoterapii i Profilaktyki Zdrowia Calm Mind stworzyło warsztat „SHIELD” – mający na celu wspomóc rodziców w radzeniu sobie z problemem uzależnienia od internetu i tabletów ich dzieci.

W dzisiejszych czasach, dzieci często spędzają godziny przed ekranem, oglądając filmy, grając w gry online lub korzystając z mediów społecznościowych. To prowadzi do wielu problemów, takich jak zmniejszona aktywność fizyczna, izolacja społeczna, problemy ze snem i spadek koncentracji. Ponadto, występują również zagrożenia cyberprzestępczości, narażenie na treści nieodpowiednie dla wieku i cyberprzemoc. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby rodzice byli świadomi tych zagrożeń i umieli chronić swoje dzieci.

Warsztat „SHIELD”: Warsztat „SHIELD” jest specjalnie zaprojektowany dla rodziców, którzy chcą zrozumieć i skutecznie radzić sobie z problemem uzależnienia od internetu i tabletów u swoich dzieci. Poprowadzony przez doświadczonego psychologa i psychoterapeutę, Konrada Chodkowskiego, warsztat dostarcza praktycznych narzędzi i strategii, które pomogą rodzicom chronić swoje dzieci przed negatywnymi skutkami nadużywania technologii.

Na warsztacie „SHIELD” rodzice otrzymają:

  1. Wiedzę ekspercką: Dowiedzą się o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od internetu i tabletów oraz o skutkach dla rozwoju dziecka. Będą mieli okazję poznać najnowsze badania i informacje na temat cyberdzieci.

  2. Praktyczne strategie wychowawcze: Warsztat zapewni rodzicom skuteczne strategie, które pozwolą na wprowadzenie zdrowych nawyków korzystania z technologii w rodzinie. Będą mogli ustalić granice czasowe, tworzyć bezpieczne przestrzenie online i nawiązywać otwartą komunikację z dziećmi na temat technologii.

  3. Wsparcie i wymiana doświadczeń: Rodzice będą mieli możliwość spotkania innych rodziców, którzy również borykają się z tym samym problemem. Wspólnie będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, zyskać wsparcie i wymieniać się pomysłami na skuteczne rozwiązania.

Podsumowanie: Uzależnienie od internetu i tabletów stanowi poważny problem dla współczesnych dzieci. Jednak, dzięki warsztatowi „SHIELD” organizowanemu przez Centrum Psychoterapii i Profilaktyki Zdrowia Calm Mind, rodzice mają szansę zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, aby pomóc swoim dzieciom w zdrowym korzystaniu z technologii. Niech „SHIELD” stanie się Twoim wsparciem w walce z uzależnieniem od internetu i tabletów oraz w zapewnieniu Twojemu dziecku zdrowego dzieciństwa.

Aby dowiedzieć się więcej o warsztacie „SHIELD” oraz zarezerwować swoje miejsce, odwiedź stronę internetową Centrum Psychoterapii i Profilaktyki Zdrowia Calm Mind pod adresem www.calmmind.pl. Twoje dziecko zasługuje na zdrowy rozwój – weź krok w kierunku ochrony jego przyszłości już dzisiaj!

Konrad Chodkowski

Terapia indywidualna vs. terapia grupowa

Kiedy przychodzi czas na poszukiwanie terapii, wielu z nas staje przed dylematem: czy wybrać terapię indywidualną czy może dołączyć do terapii grupowej? Oba podejścia mają swoje unikalne cechy i korzyści. W tym artykule porównamy terapię indywidualną i terapię grupową, aby pomóc Ci zrozumieć, która z nich może być najlepsza dla Twoich potrzeb.
Terapia indywidualna: Terapia indywidualna to jedno na jedno spotkanie z terapeutą, w którym skupiasz się na swoich osobistych wyzwaniach i problemach. Oto kilka zalet terapii indywidualnej:
Indywidualne wsparcie: Terapia indywidualna daje Ci możliwość skoncentrowania się na własnych potrzebach i problemach w prywatnym i bezpiecznym środowisku. Terapeuta może skupić się na Twojej historii, zrozumieć Twoje unikalne doświadczenia i zaproponować spersonalizowane podejście do terapii.
Skoncentrowane na Tobie cele: Terapia indywidualna pozwala Ci ustalić cele terapeutyczne, które są skrojone na miarę Twoich potrzeb. Możesz pracować nad konkretnymi obszarami swojego życia, takimi jak relacje, zdrowie psychiczne czy rozwój osobisty, przy czym terapeuta będzie skupiał się wyłącznie na Tobie.
Intensywna praca: Terapia indywidualna pozwala na bardziej intensywną pracę nad sobą. Możesz bardziej dogłębnie zbadać swoje emocje, myśli i wzorce zachowań, co może prowadzić do głębokiego uzdrowienia i osobistej transformacji.
Terapia grupowa: Terapia grupowa to forma terapii, w której mała grupa osób spotyka się regularnie pod opieką terapeuty. Oto kilka zalet terapii grupowej:
Wsparcie społeczne: Terapia grupowa zapewnia wsparcie emocjonalne od innych uczestników, którzy przeżywają podobne trudności. Możesz dzielić się swoimi doświadczeniami, słuchać innych i otrzymywać perspektywy, które mogą być inspirujące i budujące. Ta wspólna podróż może prowadzić do poczucia przynależności i wzajemnej empatii.
Perspektywa grupowa: Terapia grupowa oferuje unikalną perspektywę, dzięki której możesz spojrzeć na swoje problemy z różnych stron. Uczestnicy grupy mogą oferować różne spojrzenia, sugestie i rozwiązania, które mogą otworzyć nowe drogi myślenia i działania.
Nauka przez obserwację: W terapii grupowej możesz uczyć się przez obserwację innych. Widząc, jak inni radzą sobie z podobnymi wyzwaniami, możesz zyskać nowe umiejętności i strategie, które można zastosować w swoim własnym życiu. Jest to również okazja do praktycznego ćwiczenia umiejętności społecznych i relacyjnych.
Kosztowo efektywna: Terapia grupowa często jest bardziej ekonomiczna niż terapia indywidualna. Koszty są podzielone między uczestnikami grupy, co czyni ją bardziej dostępną dla większej liczby osób.
Zarówno terapia indywidualna, jak i terapia grupowa mają swoje unikalne zalety. Terapia indywidualna skupia się na Twoich indywidualnych potrzebach i daje Ci dogłębne wsparcie, podczas gdy terapia grupowa oferuje społeczne wsparcie, różnorodne perspektywy i możliwość nauki przez obserwację. Wybór między nimi zależy od Twoich preferencji, celów terapeutycznych i rodzaju wsparcia, którego potrzebujesz. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz, terapia może być wartościowym narzędziem do uzdrowienia i rozwoju osobistego.

Konrad Chodkowski

© 2023  Centrum Psychoterapii i Profilaktyki Zdrowia Calm Mind – Konrad Chodkowski