Zespół

Konrad Chodkowski

Psycholog, Psychoterapeuta, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Swoją ścieżkę zawodową rozpocząłem od pracy lidera zdrowia wdrażając wśród młodzieży profilaktykę uzależnień, HIV/AIDS. Jako Terapeuta uzależnień rozpocząłem pracę na Oddziale Leczenia Uzależnień w Przasnyszu. Pracowałem również w dwóch prywatnych ośrodkach terapeutycznych. Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania na kierunku psychologia zdrowia i psychoterapia oraz Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Uzyskałem tytuł Certyfikowanego Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr 1121) wydawanego przez Państwową Agencję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ukończyłem 4-letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii organizowaną przez Instytut Psychologii Zdrowia i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, rozpocząłem szkolenie właśnie w tym nurcie z racji jego wysokiej efektywności i korzystania z najnowszych doświadczeń. Dzięki temu w swojej pracy nie ograniczam się do korzystania z jednego „słusznego” podejścia teoretycznego. Dlatego też swoje metody terapeutyczne dostosowuje do potrzeb klienta a nie do wyuczonej teorii. W swojej praktyce korzystam z podejścia Psychodynamicznego, Behawioralno-Poznawczego oraz Gestalt. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Zajmuję się następującą problematyką :

Uzależnienie od alkoholu, leków, Uzależnienie od gier hazardowych i internetu, Współuzależnienie, Syndrom dorosłych dzieci alkoholików DDA, Depresja, leczenie nerwicy, leczenie stresu, lęku, fobii, niska samoocena, obniżony nastrój, trudności w relacjach z innymi, trudności małżeńskie, trudności w zrozumieniu siebie,


Ewa Katarzyna Sawosz

Psycholog, Psychoterapeuta Dzieci i Młodzieży

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęłam od pracy w świetlicach socjoterapeutycznych, pracując z trudną i zagubioną młodzieżą oraz dziećmi z dysfunkcyjnych rodzin. Jako psycholog dziecięcy pracuję w przedszkolu w grupie integracyjnej jako wsparcie dla dziecka z Autyzmem. Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia ogólna i psychodiagnostyka. Posiadam uprawnienia pedagogiczne umożliwiające mi pracę w ośrodkach edukacyjnych. Ukończyłam również szkolenie z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w SPCh w Warszawie oraz Trening Umiejętności Wychowawczych. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczęszczam na szkolenia, warsztaty i konferencje. W pracy terapeutycznej zajmuję się dziećmi oraz młodzieżą, służę pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, edukacją oraz wychowaniem. Kładę szczególny nacisk na współpracę z rodzicami. Prowadzę indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i pedagogów, warsztaty oraz szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, psychoedukację. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Zajmuję się następującą problematyką :

diagnozą dziecka i rodziny, diagnozą rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego, psychoseksualnego dzieci i młodzieży, rozwodami rodziców, syndromem odosobnienia od jednego z rodziców,- depresją, niska samooceną, chorobą afektywną dwubiegunową, uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych, uzależnieniem od Internetu, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami odżywiania: bulimią i anoreksją, zaburzeniami somatyzacyjnymi, przemocą w rodzinie, urazami seksualnymi, tikami, jąkaniem i wadami wymowy, mutyzmem dziecięcym, moczeniem mimowolnym i zanieczyszczaniem zaburzeniami neurorozwojowymi – niepełnosprawnością intelektualną, – całościowymi zaburzeniami rozwoju – autyzmem dziecięcym, zespołem Retta, dziecięcymi zaburzeniami dezintegracyjnymi, – zespołem Aspergera, – FAS, – zaburzeniami lękowymi: fobią szkolną, fobiami prostymi, lękiem separacyjnym i społecznym, OCD, zaburzeniami lękowymi z napadami paniki, – nieśmiałością, – zaburzeniami na tle religijnym, – procesem żałoby.